Migratierecht

Alle zaken met betrekking tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning vallen onder het vreemdelingenrecht. In Nederland is het zo dat een verblijfsvergunning op verschillende manieren en met verschillende doelen kan worden verkregen. Er is bijvoorbeeld onderscheid tussen een verblijf voor maximaal drie maanden en verblijf voor een langere duur dan drie maanden. Daarnaast zijn in Nederland nationale regels van toepassing en Europese regels. In bepaalde gevallen is het praktischer om Europese regels toe te passen, omdat deze qua procedure minder ingewikkeld en voordeliger zijn dan de nationale regels. Het is belangrijk om u hierover van te voren goed te laten informeren.

Voor alle vragen op het gebied van het vreemdelingenrecht bent u bij ons aan het juiste adres.

Contact opnemen